Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.04.2019 günü saat 13.00 de dernek merkezinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 05.05.2019 günü, aynı saatte, aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Teşekkülü,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet raporlanın okunması ve ibrası
5- Yönetim ve Denetim kurulunun seçimi
6- Yönetim ve Denetim Kurulu için liste sunulmadığı takdirde derneğin feshinin görüşülmesine ve tasfiye kurulunun oluşturulması
7- Dilek ve Temenniler
8- Kapanış